4b8bac7b f778 4bd1 8721 9eabefa9859e

101 mahdollisuutta nuorille ja yrityksille

Ensimmäinen työpaikka on tärkeä jokaiselle nuorelle. Vammaiselle ja osatyökykyiselle nuorelle se voi olla erityisen tärkeä.

V

amlasin 101 kesäduunia -kampanjassa työnantajat ja nuoret haastavat yrityksiä tarjoamaan kesätyötä nuorille, joiden on muita vaikeampi työllistyä (www.vamlas.fi/101kesaduunia). Haastajina ovat jo nyt Varma, Pohjois-Karjalan osuuskauppa, Espoon ja Iisalmen kaupungit, Linnanmäki ja 4H-liitto.

Vammaiset ja osatyökykyiset nuoret opiskelevat ammattiin ja haluavat töihin siinä missä muutkin nuoret. Moni opiskelee korkeakoulussa. Jos nuori ei löydä työpaikkaa opintojen aikana tai pian valmistumisen jälkeen, hän on vaarassa jäädä pysyvästi työelämän ulkopuolelle.

Kesätyökokemus ei tee voittajia vain nuorista vaan myös työnantajista. Työelämä menettää, jos jätämme näiden nuorten osaamisen hyödyntämättä. Yrityksissä on jo herätty monimuotoisuuden tuomiin mahdollisuuksiin. Toimintaympäristö on kansainvälinen, ja asiakaskuntaan kuuluu toimintakyvyltään erilaisia ihmisiä. Mitä moninaisempi yrityksen henkilöstö on, sitä paremmin se pystyy palvelemaan erilaisia asiakkaita. Heterogeenisuus lisää innovatiivisuutta, ja monimuotoisuus on yritykselle myönteinen imagotekijä.

Maamme satavuotisjuhlan teemana on ”yhdessä”. Onko 101-vuotias Suomi valmis tarjoamaan kesätöitä kaikenlaisille nuorille?

www.vamlas.fi

Mainos