75a70dcf 360d 4c2e a667 00b1107af98e

Verkosto on vahvuus Parkanossa ja Kihniössä

Parkanon ja Kihniön alueella on poikkeuksellisen vahvat yhteistyöverkostot sekä metalli- ja konealalla että mekaanisessa puunjalostusteollisuudessa.

M

onipuolinen osaaminen ja yhteistyö tuovat voimaa etsiä uusia haasteita esimerkiksi telakka- ja kaivosteollisuuden suunnalta. ”Meillä on alueella sekä vahvoja verkostovetureita että iso joukko pieniä yrityksiä, jotka ovat tottuneet tekemään yhteistyötä. Alihankintaverkostomme on niin toimiva, että pystymme tehokkaasti vastaamaan monenlaiseen kysyntään, toteaa Supersteelin toimitusjohtaja Raimo Holma.

Supersteel on hiljattain laajentanut levyja hitsaustöistä voimansiirtoon sekä murskainten kokoonpanoon. Tuotannossa on tälläkin hetkellä töissä väkeä verkostoyrityksistä, ja näiltä yrityksiltä ostetaan alihankintaa. Supersteelin lisäksi alan verkostovetureita alueella ovat esimerkiksi XO Metal ja FennoSteel. Nämä kolme 40–100 työntekijän yritystä tekevät keskenäänkin yhteistyötä.

Myös puunjalostuspuolella on paljon toimijoita, ja alueelta löytyy monenlaista osaamista jalopuun jatkojalostamisesta levykalusteiden valmistamiseen.

”Suhteet yrittäjien ja yritysten kesken ovat niin hyvät, että pystymme nopeasti kokoamaan verkoston erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi Parkanon Listatehdas on jo toimittanutkin jalopuisia listoja laivateollisuuteen, pohtii Kankarin Kalusteen toimitusjohtaja Marko Mäkinen.

Parkanon ja Kihniön alueella on myös muoviteollisuudessa kasvavia yrityksiä. Uudenlaista osaamista edustaa Suomen Tekojää, joka tekee pioneerityötä hiilidioksidin käyttäjänä kylmälaitteissa.

www.kehitysparkki.fi

Mainos