Cc137ffa 86c9 4b18 8fb0 7bf2284d34bd

Kuusi suurinta kaupunkia haluaa elinkeinoelämän mukaan luomaan parempia palveluita kuntalaisille

Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeessa kuuden Suomen suurimman kaupungin yhteistyön tuloksena vahvistetaan elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja kehittämisyhteisöjen roolia palveluekosysteemissä.

T

avoitteena on asiakaslähtöisyyden lisääminen, palveluiden vaikuttavuuden parantaminen, tuottavuuden kasvattaminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Palveluiden kysyntä kanavoituu entistä enemmän muihin kuin kaupunkien järjestämiin palveluihin.

Vantaan kaupungin projektipäällikkö Marjo Nurminen on ollut liki alusta asti määrittelemässä hankkeen toteutustapaa ja tavoitteita. ”Uusien toimintatapojen rakentaminen ja kokeileminen muiden toimijoiden kanssa nähtiin heti tärkeäksi. Asiakasnäkökulmasta palveluntuottajalla ei välttämättä ole merkitystä vaan sillä, miten palvelu vastaa asiakkaan tarpeisiin oikea- aikaisesti. Taustalla oli pohdittava, kuinka kuntien pitää muuttua ja kehittää osaamistaan”, Nurminen taustoittaa.

Esimerkiksi Helsingissä on luotu hankkeen myötä digipalveluopas, jossa kerrotaan kaupungin tavoitteet sähköisten palveluiden kehittämisessä ja tarjotaan kehittäjille perusperiaatteita, joiden pohjalta palveluita kannattaa rakentaa.

”Palvelutarpeita on lähdetty selvittämään eri asiakasrajapinnoista lähtien”, Helsingin projektipäällikkö Heli Rantanen kertoo. ”On ollut avartavaa nähdä, miltä kaupungin toiminta näyttää esimerkiksi palvelumuotoilijoiden ja IT- firmojen näkökulmasta.”

Espoossa on pyritty hyödyntämään paremmin olemassa olevia datalähteitä ja sen pohjalta selvittämään palvelutarpeita ja tuottamaan palveluita ennaltaehkäisevästi niitä tarvitseville kuntalaisille.

”Tietoja analysoidessa hyödynnetään esimerkiksi tekoälyä. Tietoa voidaan avata myös yrityksille palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen asiakkaiden tarpeisiin”, Espoon projektipäällikkö Marke Kaukonen taustoittaa, ”Espoossa puhumme kaupungista palveluna, jossa palvelut tuotetaan yhdessä eri sektorin toimijoiden kanssa.”

Avoin osallisuus ja asiakkuus -hanke on muuttanut kunnissa toiminta- ja ajattelutapoja. Hankkeessa jo syntyneitä tuloksia ja toimintamalleja kootaan Openservices.fi-sivustolle kaikkien tutustuttavaksi.

”Hankkeen myötä on myös huomattu monien haasteiden olevan eri kunnissa samankaltaisia. On syntynyt suuri vertaisverkosto, joka tukee palvelukehityksessä. Jos kohtaa ongelman, voi siihen löytyä ratkaisumalli toiselta kunnalta”, Nurminen summaa.

www.openservices.fi

Mainos