E9436efb d196 441e b544 dd784cde6e4f

Työelämän arvot muuttuvat

Työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Tämä voi alentaa työkykyä, mutta asennemuutoksen ja työelämän monimuotoistumisen vuoksi osatyökykyisten asema paranee jatkuvasti.

O

satyökykyisille tie työelämään eli OTE-hanke on yksi hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on, että osatyökykyiset ihmiset pystyisivät jatkamaan työelämässä tai työllistymään avoimille markkinoille entistä paremmin.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suurin osa yrityksistä pitää työmotivaatiota tärkeimpänä ominaisuutena, vaikka työnhakijana on osatyökykyinen henkilö. Vamma tai sairaus ei siis ole ratkaiseva tekijä uusia työntekijöitä palkattaessa.

”Selvityksen perusteella näyttää selkeästi siltä, että asenteet osatyökykyisyyttä kohtaan muuttuvat myönteisemmiksi. Erityisesti yritykset, joilla on kokemusta osatyökykyisistä työntekijöistä, osaavat järjestää ja muotoilla työt siten, että osatyökykyisyydestä ei ole lainkaan haittaa”, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Patrik Tötterman.

Asenteet yrityksissä ovat muuttuneet jatkuvasti positiivisempaan suuntaan osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen suhteen. Erilaisuuden arvostaminen ja työelämän tehtävien muuttuminen ovat tehneet monimuotoisuudesta jo arkipäivää liike-elämässä.

”Yrityksissä on ymmärretty, että erilaisuus on voimavara. Pyrkimys tasapäistämisen kautta tehokkuuteen on jäänyt historiaan. On oivallettu, että erilaisilla arvoilla voidaan luoda vieläkin eheämpiä työpaikkoja.”

Teknologinen kehitys muuttaa työelämää jatkuvasti. Onkin nähtävissä kuinka digitalisaation myötä tarvitaan entistä enemmän erilaisia ihmisiä kehittämään palveluja ja tuotteita. Myös teknologian tuomat muutokset itse työhön mahdollistavat osallistumisen yhä useammille.

”Kehityssuunta on hyvä. Olemme menossa vastuullisempaan suuntaan, jossa yritykset eivät ole erillinen osa yhteiskuntaa. Yrityksen arvojen on oltava lähellä kohderyhmänsä arvoja. Jatkakaa siis samaan malliin”, päättää Tötterman.

www.stm.fi/hankkeet/osatyokykyisyys

Mainos