F4a4763d df1e 4615 900c d3100c54d3a6

Intrum tarjoaa julkisen sektorin toimijoille rahankierron tehostamista

Intrumin palveluilla julkisen sektorin toimijat, kuten kunnat, kaupungit ja kuntien omistamat osakeyhtiöt ja liikelaitokset sekä sote-yhtymät voivat tehostaa saatavien hallintaa ja rahankiertoa, mikä hyödyttää heidän organisaatioitaan, asiakkaitaan ja lopulta myös kaikkia veronmaksajia.

I

ntrum on luotonhallinnan palveluiden markkinajohtaja, jonka ratkaisujen avulla tehostetaan organisaatioiden rahankiertoa ja parannetaan kannattavuutta. Yhtiöllä on vahva kansainvälinen selkäranka sekä yli sadan vuoden toimintahistoria Suomen markkinoilta.

”Hallussamme on maksamisen dataa eri toimialoilta ja erilaisista asiakkuuksista pitkältä ajalta. Tunnemme eri paikkakuntien sosio-ekonomisen nykytilan ja kehityshistorian, ja sitä kautta voimme tarjota onnistumisen kaavoja ja parhaita oppeja myös tulevaisuuteen. Markkinajohtajana meillä on myös velvollisuus näyttää esimerkkiä alalle hyvistä perintätavoista ja lakien tulkinnasta”, toimitusjohtaja Tommi Sova valottaa.

Intrum on toiminut menestyksekkäästi julkisen sektorin organisaatioiden kumppanina jo vuosikymmenten ajan. Intrum tarjoaa laajan palveluskaalan ennen kuin puhutaan yritykseen ensimmäisenä yhdistettävästä perintätoiminnasta.

”Luottotiedot ja maksuviiveiden seuranta ovat esimerkkejä kuntapäättäjiä kiinnostavista palveluistamme, joiden avulla päätöksenteko pohjautuu tietoon. Ei ole meidänkään intressi, että laskut jäävät maksamatta, vaan pyrimme löytämään paremman ratkaisun”, Intrumin julkisen sektorin toimialavastaava Harri Brander kertoo. ”Kärjistetysti voidaan sanoa, että mitä löyhemmin saataviin suhtaudutaan toiminnassa, sitä enemmän maksuongelmia on odotettavissa.”

Intrum on rakentanut palvelunsa asiakassegmenttikohtaisesti, jolloin kukin asiakasryhmä saa juuri tarpeisiinsa sopivaa palvelua. Asiakkaita tukee aina toimialaan erikoistunut tiimi ja tutut yhdyshenkilöt. Myös kansainvälisen perinnän asiantuntijatiimi ja konsultoiva lakimies ovat käytettävissä tarpeen mukaan. ”Lisäksi meillä on oma IT-kehitysyksikkö, jonka avulla rakennamme saumattoman sillan asiakasorganisaatioomme”, Brander lisää.

Intrumin asiakaskokemus on tutkitusti erinomaista. Yhtiö saavutti peräti viidennen sijan Suomen asiakaspalvelukeskusten laatua selvittäneessä Asiakkaan ääni -tutkimuksessa viime keväänä.

”Tämä tulee monille yllätyksenä, koska mielikuvissa perintätoimisto on viimeisimpiä tahoja, joilta haluaa saada puhelun. Jos emme olisi itse aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiin päin ja auttamassa heitä maksamiseen liittyvissä haasteissaan, ei tällaista tunnustusta saavutettaisi”, Sova iloitsee.

Intrum Justitia Oy:n julkisen sektorin perintä lukuina:

  • 10 % laskuista edellyttää muistuttamista
  • 90 % kunnista ja kuntayhtymistä on ulkoistanut perintänsä, joista yli puolet Intrumille
  • 120 000 julkisen sektorin toimeksiantoa kuukaudessa
  • 10 000 julkisen sektorin puhelua kuukausittain
www.intrum.fi

Mainos