9f427594 e0e6 4525 ab05 92468620e837

Työmarkkinatori yhdistää julkisen ja yksityisen työnvälityksen

Työelämässä on käynnissä suuri rakennemuutos, joka muuttaa yritysten osaamistarpeita sekä työntekoa ennennäkemättömällä vauhdilla. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla ollaan kehittämässä Työmarkkinatoria, joka on julkisen ja yksityisen työnvälityksen kokoava digitaalinen palvelualusta.

T

yömarkkinatori tuo yhteen paikkaan henkilöasiakkaiden osaamisen ja yritysten osaamistarpeet. ”Kaiken keskiössä on ihminen, jolle tarjotaan yhdestä paikasta mahdollisimman kattava kuva työmarkkinoiden kaikesta tarjonnasta. Lisäksi tarjolle tuodaan erilaisia yksityisiä ja julkisia palveluita, joilla osaamistaan voi kehittää työelämän tarpeisiin sekä laajasti erilaista ja eri lähteistä koottua työmarkkinatietoutta”, TE-Digi-hankkeen johtaja Mikko Rantahalme kertoo.

Julkisen toimijan roolina Työmarkkinatorissa on olla mahdollistajana ja tarjota digitaalinen, eri työnvälityspalveluita yhdistävä alusta paremmalle ja kattavammalle työnvälitykselle, erilaisille palveluille ja informaatiolle.

”Tämä on meidän, työnvälitystä tekevien ja työnvälitykseen liittyviä palveluita tarjoavien yritysten yhteinen ponnistus ja konsepti. Kehitystyössä on ollut alusta saakka laajasti mukana eri sidosryhmiä, yrityksiä isoista toimijoista startup-yrityksiin. Hanke on työ- ja elinkeinoministeriön yksi suurimpia julkisen ja yksityisen sektorin yhdistäviä digihankkeita tällä hetkellä”, Rantahalme lisää.

Vuoden 2018 alkupuolella Työmarkkinatori avautuu ensimmäisellä vaiheellaan, kun julkisen työnvälityksen paikat kattava hakupalvelu avataan järjestelmään. ”Erona aiempaan julkiseen palveluun on se, että tässä hakupalvelussa hakijoiden ja työpaikkojen profiilit perustuvat osaamispohjaiseen tietoon, kun tällä hetkellä työnvälitys julkisella puolella on ammattivetoista, jolloin työnhakijan ja -antajan tarpeet eivät aina kohtaa.”

Työmarkkinatorin lopullisessa versiossa julkinen työnvälitys on vain yksi työpaikkojen lähde yhdessä yksityisten tahojen työnvälitysalustojen monipuolisen tarjonnan kanssa.

”Haluan korostaa sitä, että emme ole tekemässä aluevaltausta yksityisen työnvälityksen suuntaan vaan päinvastoin olemme avaamassa ja käynnistämässä heille laajasti markkinaa. Asiakkaat ovat kehitystyömme keskiössä ja he saavat tästä suurimman hyödyn, mutta Työmarkkinatori hyödyttää yhtä lailla myös yrityksiä ja lopulta koko kansantaloutta: työttömyysjaksojen lyhentäminen viikolla säästää kansantaloudelle keskimäärin 100 miljoonaa euroa vuodessa.”, Rantahalme summaa.

www.tyomarkkinatori.fi/fi/te-digi-hanke/

Mainos